Czesne:

(jest to jednorazowa, bezzwrotna opłata, która gwarantuje miejsce w naszym punkcie przedszkolnym)

890 zł

miesięcznie

Opłata obejmuje:

opiekę do 10 h dziennie od poniedziałku do piątku (7:00-17:00) z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy

wszystkie zajęcia edukacyjne:

• język angielski
• język francuski
• wesołe gotowanie
• zajęcia twórczo-plastyczne
• zajęcia sensoryczne
• gimnastyka ogólnorozwojowa

materiały edukacyjne

Opieka logopedyczna i pedagogiczna polegająca na obserwacji dziecka i konsultacjach z rodzicami;

Pakiety godzinowe lub opieka w niepełnym wymiarze godzin ustalana jest indywidualnie.

Opłata rekrutacyjna:

(jest to jednorazowa, bezzwrotna opłata, która gwarantuje miejsce w naszym punkcie przedszkolnym)

500 zł

miesięcznie

Opłata obejmuje:

ubezpieczenie NNW dziecka,

zakup indywidualnych przyborów dziecka

Wyżywienie:

(jest to jednorazowa, bezzwrotna opłata, która gwarantuje miejsce w naszym punkcie przedszkolnym)

17zł

dziennie

Opłata obejmuje:

śniadanie

obiad dwudaniowy z kompotem oraz podwieczorek

Dodatkowo codziennie dostępne są dla dzieci świeże, sezonowe owoce w ramach przekąsek.

Dostępne są również indywidualne diety.