Celem wybranego przez nas programu edukacyjnego jest osobisty rozwój – będący wynikiem gromadzenia doświadczeń, poszukiwań, dążenia do osiągnięcia sukcesów, możliwość realizacji indywidualnych potrzeb, umiejętności i zamierzeń dziecka.

Nauczyciele mają za zadanie przyglądać się dziecku, wsłuchiwać się w jego potrzeby, wspierać je w stawaniu się coraz bardziej odpowiedzialnym, zaradnym, pewnym siebie i empatycznym.

Dzień będziemy zaczynać i kończyć od spotkania w kręgu , każde dziecko będzie miało możliwość opowiedzieć o tym co czuje, co mu się podoba i z czym ma problem. Nauczymy się słuchać i mówić.

Oprócz zajęć matematycznych, językowych, plastycznych tanecznych i ruchowych, będziemy gotować, eksperymentować i badać. Będziemy ćwiczyć i kształcić zmysły, uczyć się rozpoznawać swoje emocje i rozwijać wyobraźnie.

Dużo czasu będziemy spędzać w ogrodzie, nauczymy się żyć zgodnie z przyrodą, będziemy sadzić roślinki, podlewać i obserwować jak rosną .