Przedszkole

Nasz cel…

Naszym celem jest stworzenie wyjątkowego, bezpiecznego i przyjaznego miejsca dla dzieci, w którym otoczone ciepłem i wsparciem będą mogły odkrywać, gromadzić doświadczenia, będą miały przestrzeń do rozwoju swoich pasji i talentów.

Wiemy jak ważne jest aby dziecko od najmłodszych lat czuło się ważne, bezpieczne i wspierane. Jego zdanie, emocje i indywidualne potrzeby będą wyznaczały obszary naszej pracy.

Punkt przedszkolny
a przedszkole?

Co nas łączy?

Mamy takie same prawa i obowiązki (m. in. realizujemy program wychowania przedszkolnego przygotowany w oparciu o całą obowiązującą podstawę programową, prowadzimy obserwacje pedagogiczne, sporządzamy diagnozę gotowości szkolnej, realizujemy roczny obowiązek przedszkolny, współdziałamy z rodzicami, zatrudniamy nauczycieli z wymaganymi ustawowo kwalifikacjami, realizujemy zadania opiekuńcze, wychowawcze i dydaktyczne itp.).

Identycznie jak przedszkola podlegamy tak samo jak przedszkola kontroli m.in. ze strony Urzędu Miasta Wydziału Oświaty, Kuratorium Oświaty, Sanepidu itd.

Co nas różni?

– Forma organizacji.
Minimalny dzienny wymiar godzin zajęć świadczonych w punkcie wynosi 3 godziny, a minimalny tygodniowy wymiar godzin tych zajęć wynosi: w grupie liczącej od 3 do 12 dzieci – 12 godzin; w grupie liczącej od 13 do 16 dzieci – 16 godzin; w grupie liczącej od 17 do 20 dzieci – 20 godzin; w grupie liczącej od 21 do 25 dzieci – 25 godzin. Jest to czas minimalny. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby punkty funkcjonowały dłużej i wiele z nich tak właśnie działa.

– Wielkość alternatywnych form wychowania przedszkolnego.
Punkty przedszkolne są mniejszą formą placówki oświatowej niż przedszkola zwłaszcza te publiczne. Zajęcia w punktach mogą być prowadzone w grupach od 3 do 25 dzieci. Gwarantuje to kameralność placówki i większą indywidualizację procesu nauczania.

Inspiro Punkt Przedszkolny

ul. Zgierska 215, 91-497 Łódź

tel. 42 616-86-35, tel. kom. 791-106-706

biuro@inspiroart.pl

 

Numer konta bankowego:

13 1020 3408 0000 4302 0498 7352

Odwiedź Nas!

Dodatkowo informujemy, że jest to pałacyk za Castoramą, wjazd od ulicy Telimeny.